Virtuálne sídlo je adresa, ktorá je uvedená v Obchodnom registri živnostníka alebo spoločnosti. Daná adresa sa potom uvádza v jednotlivých zmluvách a písomnostiach. Virtuálne sídlo pozostáva z množstva výhod. Adresa virtuálneho sídla je stála, nemení sa ani v prípade, keď presťahujete vašu kanceláriu na iné miesto, prípadne ju zrušíte a začnete vykonávať podnikateľskú činnosť od vás z domu. Možno už z priestorov vášho domova podnikáte, ale rozhodli ste sa chrániť vaše súkromie a osobné údaje, ku ktorým adresa sídla patrí. Aj v tomto prípade je výbornou možnosťou voľba vytvorenia virtuálneho sídla.

virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo sa môže nachádzať kdekoľvek, keďže korešpondencia zo schránky je zaznamenávaná do počítačového online systému a takto odosielaná na adresu, kde sa fyzicky nachádzate. Po doručení písomnosti na adresu virtuálneho sídla, obdržíte mail alebo sms o oznámení tohto úkonu. Takže sa vôbec nemusíte obávať, že budete o prijatí zásielky informovaní neskoro, alebo sa k vám určitým spôsobom nedostane, stratí sa pri vyberaní pošty a podobne. Toto vôbec nehrozí, platia tu pravidlá, ktoré sú dodržiavané a zodpovednosť zo strany prevádzkovateľov virtuálneho sídla. V počítačovom systéme označíte listiny, ktoré potrebujete oskenovať alebo ktoré potrebuje preposlať, aby ste obdržali ich originál. Pracujeme rýchlo a do 24 hodín vám vyhovieme, aby ste vami požadované zásielky mali doma vo forme, v akej ich mať potrebujete a mohli s nimi ďalej pracovať.

virtuálna kancelária

Čoraz viac podnikateľov volí práve možnosť založenia virtuálneho sídla, kde sú nízke náklady na prenájom schránky. Takže cenovo to tiež vychádza výhodnejšie, ako keby ste mali prenajímať kancelárske priestory, ktoré by prípadne neboli dostatočne využité a vy by ste museli platiť účty. Aj takýmto spôsobom sa dajú určité veci obísť a spravovať výhodne pre všetky zúčastnené strany. Garantujeme vám vašu spokojnosť.