Energetický certifikát si môžete nechať vyhotoviť u príslušnej profesionálnej spoločnosti, ktorá má certifikát spôsobilosti v oblasti energetickej certifikácie budov. Zvyčajne si ho dávajú vyhotovovať majitelia budovy. Vyžaduje sa aj pri kolaudácii nových budov. Ide o dokument, ktorý vám pripraví špecializovaná firma a ten hovorí najmä o tom, akú energetickú hospodárnosť daná budova má alebo napríklad konkrétne aj rodinný dom. Budova sa podľa meraní a výpočtov môže ocitnúť v rôznych energetických triedach od A po G. Podobne, ako to je napríklad u niektorých domácich spotrebičov.

bezovy rodinny dom

Rôzne kritériá, ktoré sa berú pri určovaní energetickej kategórie do úvahy môžu definovať napríklad, spotrebu energie pri vykurovaní, osvetlení, ohreve vody, vzduchotechnike, klimatizácii, elektroinštaláciách. Čím menej je váš rodinný dom energeticky náročný, tým bude určite zaujímavejší napríklad pri eventuálnom predaji alebo prenájme nehnuteľnosti.

rodenný dom

Energetický certifikát domu cena

Pri novostavbách a teda aj novo postavených rodinných domoch sa už vyhotoveniu energetického certifikátu naozaj človek nevyhne. Pre kolaudácie je povinný. Preto si ho môžete nechať vyhotoviť profesionálnou firmou. Cenu sa dozviete pri telefonickom kontakte.

Profesionálna firma uskutoční merania príslušným prístrojom, teda vo väčšine prípadov je to kamera s vysokou teplotnou citlivosťou. Certifikát budovy však nemôže vystaviť hocikto. Daná firma, resp. osoba musí mať certifikát spôsobilosti v oblasti energetickej certifikácie budov. Môže tak po meraniach príslušnými prístrojmi vystaviť požadovaný dokument v podobe energetického certifikátu dmu alebo budovy. Ten sa spravidla umiestňuje na viditeľné miesto budovy. Pokiaľ potrebujete podobný dokument vlastniť, obráťte sa telefonicky na príslušnú firmu, ktorú nájdete cez link v tomto článku. Určite vám kvalifikovane poradia a dozviete sa aj cenu za príslušné služby.