Ak Vám neostal čas na prevenciu tak v prípade potrubia, kanalizácie alebo odtoku počítajte s nemalými problémami. Každodenné splašky upchávajú odtoky a potrubia, postupne sa v nich usádzajú nečistoty a usadeniny, zmenšuje sa priemer ich potrubia až dôjde k situácii, že odpad si hľadaním cesty nájde otvor smerom von a obsah potrubia sa začína vylievať do okolia.

waste-pipe-2228618_640

Znamená to problémy s rýchlym riešením a s odstraňovaním vzniknutej havárie.

Naša pomoc vo forme krtkovanie Ab-krtkovanie Vám spoľahlivo vyrieši problém a navrhne kroky prevencie do budúcnosti.

Ponúkaná služba je skutočne rýchla a je orientovaná na akútne potreby zákazníka. Stačí rýchly a výstižný telefonát s lokalizáciou a opisom situácie a naši odborníci sú na ceste k Vám.

Podľa rozsahu poškodenia a charakteru objektu Vám ponúkneme buď elektromechanické čistenie, ktoré je účinné aj v potrubiach s dĺžkou až do 25 m alebo čistenie na známom princípe vysokého tlaku vody a pomocnej hadice, ktoré sa v praxi využíva aj v domácnostiach.

Súčasťou servisnej non stop služby sú aj iné doplnkové ponuky, ktoré sa týkajú najmä prevencia ako napríklad trasovanie potrubia, ktoré je účinné v starých objektoch so starou kanalizáciou a princípom ktorého je vytýčiť problematické úseky a poškodenia aj bez potrebnej dokumentácie. Alebo napríklad frézovanie potrubia, ktoré odstráni zvyšky koreňov stromov alebo zabudnutý stavebný materiál, ktorý zabraňuje plynulému odtoku.

construction-2753799_640

Cena za službu je korektná, už pred prvou návštevou je orientačne stanovená a nikdy nie je navýšená o dopravu alebo vopred nespomenuté poplatky. Ponuka následných inštalatérskych prác je u zákazníkov obľúbená, mať viacero služieb v jednej ponuka je vždy veľká výhoda.

Nestrácajte zbytočne čas a všímajte si stav Vašich odtokov, potrubia a kanalizácie a poraďte sa s našimi odborníkmi o vhodnom postupe pre Vás.